Vi tar fram ditt reklammaterial

ovrig_reklam.jpgDu kan komma till oss oavsett vilket marknadsföringsmaterial du behöver. Vi kan hjälpa dig hela vägen från originalframställning till färdig trycksak. Loggor, illustrationer, annonser, affischer, programblad och produktblad är några exempel. Men vi kan även göra mässtidningar, annonsbilagor, jubileumstidningar och magasin.

enfixide.gifVi omsätter din idé till säljande design – En Fix Idé

Oftast börjar det med att du kommer med din idé till oss. Tillsammans ser vi vilket material just du har behov av. Vår styrka är att omsätta din idé till säljande design. Utöver detta kan vi även erbjuda annonsplats i lokaltidningen Åkersberga Kanalen eller medverkan på något av våra lokala evenemang för att du ska lyckas med din affärsidé.

Behover du hjälp med att ta fram reklammaterial?
Kontakta oss på info@fixmedia.se